MTX firemní poradenství

Využijte příspěvků na penzijní připojištění a životní pojištění. Dle Vašeho zadání získáme od jednotlivých producentů nabídky. Tyto nabídky zpracujeme a navrhneme Vám finální, pro Vás nejvhodnější řešení.

Rozšiřte svůj podnikatelský záběr pomocí investičního úvěru. Dle Vašich požadavků, vyhledáme nejvhodnější produkt a finanční instituci.

Pojištění podnikatelských rizik, pojištění flotil vozidel a další firemní pojištění

Revitalizace společností

Má Vaše firma problémy s cashflow, nadměrnými náklady, nehospodárným provozem atd., přestože máte dobré produkty, stálé klienty, odběratele, potencionální možnosti k růstu a další expanzi?

Pomůžeme Vám revitalizovat Vaši společnost pomocí krizového manažera, který provede interní audit,  analýzu ztrátových a ziskových aktivit  a navrhne nutné restrukturalizační kroky a následnou reorganizaci, včetně možných personálních změn.